DACA Update

Sau lệnh của Tòa án Liên bang vào ngày 9 tháng 1 năm 2018, Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) tiếp tục chấp nhận đơn xin gia hạn DACA theo các nguyên tắc nhất định. Những hướng dẫn này được liệt kê trên trang web của USCIS vào ngày 13 tháng 1 năm 2018. Nếu quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn sau, chúng tôi khuyến khích quý vị liên lạc với luật sư càng sớm càng tốt để thảo luận về trường hợp của quý vị.

 

  • Nếu quý vị đã nhận được DACA trước đây và DACA của quý vị đã hết hạn vào hoặc sau ngày 5 tháng 9 năm 2016: quý vị có thể gửi yêu cầu gia hạn
  • Nếu DACA của quý vị hết hạn hoặc đã bị chấm dứt trước ngày 5 tháng 9 năm 2016, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu gia hạn, nhưng quý vị phải điền đơn và nộp bằng chứng như khi quý vị đang xin cấp lần đầu tiên
  • USCIS không nhận yêu cầu từ những cá nhân chưa bao giờ được cấp DACA. USCIS sẽ không nhận hoặc chấp thuận các yêu cầu tạm tha tạm ứng từ người nhận DACA.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng liên lạc với APALRC theo số (202) 393-3572 (Trung Quốc số 18, Nam Á số 19, người Việt Nam số 20, người Hàn Quốc số 21, tiếng Anh 22)